Thùng giữ lạnh được dùng chứa hàng đông lạnh, phù hợp nghành sản xuất hải sản.. Thùng giữ lạnh với nhiều dung tích khác nhau cho khách hàng sự lựa chọn phù hợp và theo sở thích.
FillterText
Danh mục sản phẩm

Thùng Giữ Lạnh

Nhân viên kinh doanh